fbpx

СОВРЕМЕНИ ПРИСТАПИ ВО ПРЕПАРАЦИЈАТА, АДХЕЗИЈАТА, ИЗОЛАЦИЈАТА И ЕНДОДОНТСКИТЕ ПРОЦЕДУРИ

ЗДРУЖЕНИЕ НА СТОМАТОЛОЗИ ЕТЕРНИТАС при ДДДММ објавува 

КУРС СО ДЕМОНСТРАЦИЈА НА ВЕШТИНИ 

13-14 Мај 2022

СОВРЕМЕНИ ПРИСТАПИ ВО ПРЕПАРАЦИЈАТА, АДХЕЗИЈАТА, ИЗОЛАЦИЈАТА И ЕНДОДОНТСКИТЕ ПРОЦЕДУРИ

Наменет за доктори по дентална медицина

Курсот ќе опфати демонстрација и едукација за стекнување на следниве вештини:

  1. Основни принципи на препарациите на тврди забни ткива, модификации и отстапки
  2. Предизвици во адхезивната стоматологија
  3. Изолација на работно поле, кофедарм
  4. Дијагностички и припремни процедури за ендодонтски третман и радиолошка проценка
  5. Машински техники на обработка на коренски канали
  6. Иригација, обтурација

Грешки во ендодонцијата

ПРЕДАВАЧ: Проф.д-р Илијана Муратовска
Демонстратор: д-р Ивана Кежаровска

Место: ПЗУ ЕТЕРНАдент
Ул. Орце Николов бр.190-1/1 Скопје

Курсот е акредитиран со 11 бода од Стоматолошката комора на Македонија.

Бројот е ограничен на 16 учесници.

Пријавување на eternitas@eternadent.com.mk најдоцна до 10 Мај 2022 година.

Котизација 8.000 денари. Жиро сметка 280-1191032985-95 Силк роуд банка

0 comments on “СОВРЕМЕНИ ПРИСТАПИ ВО ПРЕПАРАЦИЈАТА, АДХЕЗИЈАТА, ИЗОЛАЦИЈАТА И ЕНДОДОНТСКИТЕ ПРОЦЕДУРИ

Comments are closed.

Chat With Us
Viber/WhatsApp
WhatsApp
Viber