fbpx
ПРОФЕСОР Д-Р АНА МИНОВСКА

специјалист пародонтолог

Запознајте не!

За да овозможи високо организирана и професионална услуга тимот на ЕТЕРНАдент функционира како една целина, составена од доктори на стоматологија, кои активно се усовршуваат во полињата на денталната естетика, пародонтологија и имплантологија, консултанти специјалисти од различни области на стоматологијата, сестрана помош од нашите асистенти, администратори и менаџер, предводени од проф. д-р Ана Миновска, сопственик на Центарот за дентално здравје ЕТЕРНА.

Препознатливи сме по пријателскиот однос, сеопфатната грижа за нашите пациенти, љубезноста и професионализмот.

Здравите и убави заби значат добробит и квалитет на живот, а нашиот концепт е ЗДРАВИ ЗАБИ ЗА ЦЕЛ ЖИВОТ.

Секој пациент е исклучително важен и со своја индивидуална проблематика. Затоа одделуваме доволно време за откривање на проблемите и желбите на нашите пациенти. По стручната идентификација на затекнатата состојба, ги нудиме соодветните решенија, но и границата од која нема компромиси.

Целта ни е новиот пациент да го доведеме до состојба на здравје, да го обучиме како правилно да ја одржува таа состојба, за потоа на редовни контроли, согласно соодветниот протокол, да се откриваат и отстрануваат и најмалите проблеми кои во меѓувреме можат да настанат.

Тоа бара бескомпромисен квалитет во опремата, тимот и услугата, а ЕТЕРНАдент нуди современи концепски, технолошко-технички и хумани ресурси за рана дијагностика, безболна и навремена терапија и одржување на здравјето на забите со високо организирана и професионална услуга и врвен тим.

Доктори

д-р Димитри Милошевски
DDM, Cosmetic & Laser Dentist

д-р Ивана Кежаровска Спиреска сци
DDM, Endodontist & Laser Dentist

д-р Мартина Чупетреска
DDM, Oral Health Specialist & Laser Dentists

д-р Ирина Бидовска
DDM, Oral Health Specialist

Вонреден проф.
д-р Зоран Шушак
DDM, DDS, PhD in Oral and Maxillofacial Surgery

Д-р Јована Митиќ
DDM, Mr.Sci, PhD Candidate
Trainee in Periodontology

Chat With Us
Viber/WhatsApp
WhatsApp
Viber