fbpx

Етернитас-курсеви

  • Сите
  • Активни
  • Завршени

ПАРОДОНТАЛНО ОДРЖУВАЊЕ НА ПАЦИЕНТИ СО ДЕНТАЛНИ ИМПЛАНТИ

ПАРОДОНТАЛНО ОДРЖУВАЊЕ НА ПАЦИЕНТИ СО ДЕНТАЛНИ ИМПЛАНТИ ЗДРУЖЕНИЕ НА СТОМАТОЛОЗИ ЕТЕРНИТАС при ДДДММ објавува КУРС СО ДЕМОНСТРАЦИЈА НА ВЕШТИНИ 8 октомври 2022 ПАРОДОНТАЛНО ОДРЖУВАЊЕ НА ПАЦИЕНТИ СО ДЕНТАЛНИ ИМПЛАНТИ наменет за доктори по дентална медицина Курсот ќе опфати демонстрација и едукација за стекнување на следниве вештини: Современи класификации и протоколи за индивидуализирана, систематска и континуирана терапија на одржување на периимплантните […]

ОРАЛНО-ХИРУРШКИ И ИМПЛАНТОЛОШКИ МЕТОДИ ПРИМЕНЕТИ ВО СТОМАТОЛОШКАТА ПРАКСА

ЗДРУЖЕНИЕ НА СТОМАТОЛОЗИ ЕТЕРНИТАС при ДДДММ објавува КУРС СО ДЕМОНСТРАЦИЈА НА ВЕШТИНИ

01-02 Јули 2022
ОРАЛНО-ХИРУРШКИ И ИМПЛАНТОЛОШКИ МЕТОДИ ПРИМЕНЕТИ ВО СТОМАТОЛОШКАТА ПРАКСА

Наменет за доктори по дентална медицина

ТЕРАПИЈА НА ХРОНИЧНА ПАРОДОНТОПАТИЈА ( ХИРУРШКА И НЕХИРУРШКА) И ПРИПРЕМА НА ПАРОДОНТОТ ЗА РЕСТАВРАТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА

ЗДРУЖЕНИЕ НА СТОМАТОЛОЗИ ЕТЕРНИТАС при ДДДММ објавува КУРС СО ДЕМОНСТРАЦИЈА НА ВЕШТИНИ

02-03 Јуни 2022
ТЕРАПИЈА НА ХРОНИЧНА ПАРОДОНТОПАТИЈА ( ХИРУРШКА И НЕХИРУРШКА) И ПРИПРЕМА НА ПАРОДОНТОТ ЗА РЕСТАВРАТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА

СОВРЕМЕНИ ПРИСТАПИ ВО ПРЕПАРАЦИЈАТА, АДХЕЗИЈАТА, ИЗОЛАЦИЈАТА И ЕНДОДОНТСКИТЕ ПРОЦЕДУРИ

ЗДРУЖЕНИЕ НА СТОМАТОЛОЗИ ЕТЕРНИТАС при ДДДММ објавува КУРС СО ДЕМОНСТРАЦИЈА НА ВЕШТИНИ 

13-14 Мај 2022
СОВРЕМЕНИ ПРИСТАПИ ВО ПРЕПАРАЦИЈАТА, АДХЕЗИЈАТА, ИЗОЛАЦИЈАТА И ЕНДОДОНТСКИТЕ ПРОЦЕДУРИ

Наменет за доктори по дентална медицина

Chat With Us
Viber/WhatsApp
WhatsApp
Viber