fbpx

Секој пациент во ЕТЕРНAдент има комплетно портфолио со сите лични, медицински и финансиски податоци за услугите кои му се овозможени.

Ако сте пациент на ЕТЕРНАдент повеќе од 3 години и ако во минатата година редовно сте ги посетувале индивидуално одредените термини за одржување на Вашето орално здравје, стекнувате право на попуст од 10% на сите услуги во текот на наредната година.

Убедени сме во квалитетот на нашата работа и тоа го поткрепуваме со гаранција за нашите услуги. Вашата гаранција ќе важи во период од 12 месеци и ние ќе направиме реставрација или замена на реконструкцијата без надомест ако:

  • Сте пациент на ЕТЕРНА 3 години по процедурата.
  • Ако редовно одговарате на нашите повици за прегледи и чистење на 3,6 или 12 месеци, во зависност од Вашата индивидуална здравствена состојба по препрака на Вашиот стоматолог во ЕТЕРНАдент
  • Да одржувате висок стандард на домашна дентална нега на забите според дадените инструкции за орална хигиена од нашите стоматолози.
  • Да внимавате да не ја оштетите изработената реставрација со злоупотреба или небрежност од каква било форма на забот што вклучува, но не е ограничува гризење цврсти предмети, мраз, апетисани, самоприлагодување и други ситуации на кои ви укажал нашиот стоматолог.
  • Ако Ви е препорачан и носите ноќен штитник (оклузален сплинт), кој е неопходен за одржување и заштита на Вашите заби според дадените упатства.
  • Гаранцијата не вклучува никакви трошоци поврзани со редовното одржување на оралното здравје.
Chat With Us
Viber/WhatsApp
WhatsApp
Viber