fbpx

Протетика

Протетиката е една од гранките на стоматологијата која се занимава со замена на изгубените заби и поврзаните меки и тврди ткива со протези (коронки, мостови, протези) кои можат да бидат фиксирани или мобилни, или можат да бидат поддржани и задржани со импланти.

Протетски Услуги

Коронки и Мостови
Коронките се навлаки кои се користат за целосно покривање на оштетениот заб.
Дознај повеќе
Фасети
Фасети се ултра тенки, порцелански лушпи кои се поставуваат на предната страна на забите.
Дознај повеќе
Протези
Протезите се протетско решение кога недостасуваат сите, или делумно сите заби во усната шуплина.
Дознај повеќе
Проценка и терапија на бруксизам
Бруксизам е орална навика кај која ги стегате, стругате и чкртате забите.
Дознај повеќе
Chat With Us
Viber/WhatsApp
WhatsApp
Viber