fbpx

ОРАЛНО-ХИРУРШКИ И ИМПЛАНТОЛОШКИ МЕТОДИ ПРИМЕНЕТИ ВО СТОМАТОЛОШКАТА ПРАКСА

ЗДРУЖЕНИЕ НА СТОМАТОЛОЗИ ЕТЕРНИТАС

при ДДДММ објавува 

КУРС СО ДЕМОНСТРАЦИЈА НА ВЕШТИНИ

 ОРАЛНО-ХИРУРШКИ И ИМПЛАНТОЛОШКИ МЕТОДИ ПРИМЕНЕТИ ВО СТОМАТОЛОШКАТА ПРАКСА

 01-02 Јули 2022

Наменет за доктори по дентална медицина

Курсот ќе опфати демонстрација и едукација за стекнување на следниве вештини:

  1. основните хирушко-имплантолошки протоколи
  2. импланто-протетскиот сегмент
  • отворена,затворена лажица на ниво на имплант
  • отворена,затворена лажица на ниво на абатмент

Секој од учесниците ќе има посебен хирушки комплет и на модел ќе постави по еден тренинг имплант.

ПРЕДАВАЧ: Доц.д-р Зоран Шушак

Демонстратор: д-р Мартина Чупетреска

Место: ПЗУ ЕТЕРНАдент

Ул. Орце Николов бр.190-1/1 Скопје

Курсот е акредитиран со 9 бода од Стоматолошката комора на Македонија.

Бројот е ограничен на 8 учесници.

Пријавување на eternitas@eternadent.com.mk најдоцна до 30 Јуни 2022 година.

Котизација 9.000 денари. Жиро сметка 280-1191032985-95 Силк роуд банка

0 comments on “ОРАЛНО-ХИРУРШКИ И ИМПЛАНТОЛОШКИ МЕТОДИ ПРИМЕНЕТИ ВО СТОМАТОЛОШКАТА ПРАКСА

Comments are closed.

Chat With Us
Viber/WhatsApp
WhatsApp
Viber