fbpx

Проф. д-р Ана Миновска

Сопственик на центарот за дентално здравје ЕТЕРНАдент.

Cпецијалист по болести на уста и пародонтот. Лидер во практицирање на ласерската стоматологија, посебно во решавање на комплексни пародонтални случаи.

Проф. д-р Миновска е редовен професор на Факултетот за медицински науки при Универзитетот Гоце Делчев од Штип и меѓународен предавач за пародонтологија и ласерска стоматологија; член е на Советот на Балканската стоматолошка асоцијација (BaSS); активен член на Светската федерација за ласерска стоматологија; организатор и предавач на голем број врни едукативни настани од областа на стоматологијата (конгреси, симпозиуми , hands-on курсеви и др.) во и надвор од Македонија; оснивач на Македонското стоматолошко друштво и Здружението на стоматолози ЕТЕРНИТАС.

aminovska@eternadent.com.mk

0 comments on “Проф. д-р Ана Миновска

Comments are closed.

Chat With Us
Viber/WhatsApp
WhatsApp
Viber