fbpx

Нашиот тим

Проф. д-р Ана Миновска

Сопственик на центарот за дентално здравје ЕТЕРНАдент Cпецијалист по болести на уста и пародонтот. Лидер во практицирање на ласерската стоматологија, посебно во решавање на комплексни пародонтални случаи. Проф. д-р Миновска е редовен професор на...

Прочитај повеќе

Др. Бојан Велкоски

Доктор по дентална медицина и специјализант по болести на уста и пародонт. Шест месечен престој во Соединетите американски држави во приватна стоматолошка клиника со следење на програма на голем број...

Прочитај повеќе

Др. Бруно Николовски

Специјалист по орална хирургија и имплантологија. Докторант по орална и максилофацијална хириргија. Клиничка пракса со посебен осврт на решенија поврзани со естетиката во имплантологијата и ...

Прочитај повеќе

Др. Бојан Велкоски

Доктор по дентална медицина и специјализант по болести на уста и пародонт. Шест месечен престој во Соединетите американски држави во приватна стоматолошка клиника со следење на програма на голем број...

Прочитај повеќе