fbpx

Блог

ПАРОДОНТАЛНО ОДРЖУВАЊЕ НА ПАЦИЕНТИ СО ДЕНТАЛНИ ИМПЛАНТИ

ПАРОДОНТАЛНО ОДРЖУВАЊЕ НА ПАЦИЕНТИ СО ДЕНТАЛНИ ИМПЛАНТИ ЗДРУЖЕНИЕ НА СТОМАТОЛОЗИ ЕТЕРНИТАС при ДДДММ објавува КУРС СО ДЕМОНСТРАЦИЈА НА ВЕШТИНИ 8 октомври 2022 ПАРОДОНТАЛНО ОДРЖУВАЊЕ НА ПАЦИЕНТИ СО ДЕНТАЛНИ ИМПЛАНТИ наменет за доктори по дентална медицина Курсот ќе опфати демонстрација и едукација за стекнување на следниве вештини: Современи класификации и протоколи за индивидуализирана, систематска и континуирана терапија на одржување на периимплантните […]

ОРАЛНО-ХИРУРШКИ И ИМПЛАНТОЛОШКИ МЕТОДИ ПРИМЕНЕТИ ВО СТОМАТОЛОШКАТА ПРАКСА

ЗДРУЖЕНИЕ НА СТОМАТОЛОЗИ ЕТЕРНИТАС при ДДДММ објавува КУРС СО ДЕМОНСТРАЦИЈА НА ВЕШТИНИ 01-02 Јули 2022 ОРАЛНО-ХИРУРШКИ И ИМПЛАНТОЛОШКИ МЕТОДИ ПРИМЕНЕТИ ВО СТОМАТОЛОШКАТА ПРАКСА Наменет за доктори по дентална медицина

Прочитај повеќе

ТЕРАПИЈА НА ХРОНИЧНА ПАРОДОНТОПАТИЈА ( ХИРУРШКА И НЕХИРУРШКА) И ПРИПРЕМА НА ПАРОДОНТОТ ЗА РЕСТАВРАТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА

ЗДРУЖЕНИЕ НА СТОМАТОЛОЗИ ЕТЕРНИТАС при ДДДММ објавува КУРС СО ДЕМОНСТРАЦИЈА НА ВЕШТИНИ 02-03 Јуни 2022 ТЕРАПИЈА НА ХРОНИЧНА ПАРОДОНТОПАТИЈА ( ХИРУРШКА И НЕХИРУРШКА) И ПРИПРЕМА НА ПАРОДОНТОТ ЗА РЕСТАВРАТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА

Прочитај повеќе

СОВРЕМЕНИ ПРИСТАПИ ВО ПРЕПАРАЦИЈАТА, АДХЕЗИЈАТА, ИЗОЛАЦИЈАТА И ЕНДОДОНТСКИТЕ ПРОЦЕДУРИ

ЗДРУЖЕНИЕ НА СТОМАТОЛОЗИ ЕТЕРНИТАС при ДДДММ објавува КУРС СО ДЕМОНСТРАЦИЈА НА ВЕШТИНИ  13-14 Мај 2022 СОВРЕМЕНИ ПРИСТАПИ ВО ПРЕПАРАЦИЈАТА, АДХЕЗИЈАТА, ИЗОЛАЦИЈАТА И ЕНДОДОНТСКИТЕ ПРОЦЕДУРИ Наменет за доктори по дентална медицина

Прочитај повеќе

Проф. д-р Ана Миновска

Сопственик на центарот за дентално здравје ЕТЕРНАдент Cпецијалист по болести на уста и пародонтот. Лидер во практицирање на ласерската стоматологија, посебно во решавање на комплексни пародонтални случаи. Проф. д-р Миновска е редовен професор на...

Прочитај повеќе

Др. Бојан Велкоски

Доктор по дентална медицина и специјализант по болести на уста и пародонт. Шест месечен престој во Соединетите американски држави во приватна стоматолошка клиника со следење на програма на голем број...

Прочитај повеќе
Chat With Us
Viber/WhatsApp
WhatsApp
Viber