fbpx

Терапија на пародонтопатија

– ласерска обработка на пародонтален џеп
– ласерска дизинфекција на пародонтален џеп
– ласерска хируршка терапија на пародонтопатија
– ласерска гингивектомија и гингивопластика
– ласерска редукција на гингивални зголемувања
– ласерска Вестибулопластика
– ласерска Френулектомија
– ласерски третман на Херпес
– ласерски третман на Афти


IMPLANTS


GUM


ROOTS


X-RAY


WHITENING


PREVENTION


CARIES


iDOCTOR

Ласерска обработка на пародонтален џеп

Со цел поуспешен третман на пародонтопатијата во ЕТЕРНАдент користиме и дополнителна ласерска терапија. Двата моќни дентални ласери Fotona Fidelis III и Syneron Lite Touch работат со две различни бранови должини ( Er:Yag и Nd:Yag) со кои единствено во Македонија овозможуваме максимално ефикасен третман на заболените непца.

Кои се предностите на ласерскиот третман?

  • Нема болка или минимална потреба од анестезија. Повеќето интервенции со ласер се изведуваат со лесен допир на инструментот или воопшто без допир- туку само со ласерска светлина.
  • Стерилност – самиот ласерски зрак го стерилизира ткивото врз кое работиме, ги уништува бактериите, а со тоа ни помага да ја отстраниме основната причина за пародонтопатијата (инфекцијата)
  • Побрзо заздравување на ткивото. Ласерската светлина ги стимулира метаболните процеси во заболеното ткиво и овозможува побрзо зараснување во однос на конвенционалните методи за третман. Отсуството на бактерии во работното поле исто така придонесува за побрзо, непречено заздравување на ткивото.
  • Без крварење – Ласерот ни овозможува паралелно со работата да вршиме и коагулација и крварењето да се сведе на минимум или воопшто да го нема.
  • Нема конци – Повеќето интервенции кои со стандардна терапија имаат потреба од шиење, при работа со ласер нема потреба од конци и шиење.

Цени

Extremely we promotion remainder
од $76
Ham her demands removal brought minuter raising invited gay
Contented consisted continual
$90
Forth child dried in in aware do
Piqued our sister shy nature almost
$62
Be concern parlors settled or do shyness address
Point his truth put style
$70
Elegance exercise as laughing proposal mistaken
Point his truth put style
$70
Elegance exercise as laughing proposal mistaken
Contented consisted continual
$90
Forth child dried in in aware do
Piqued our sister shy nature almost
$62
Be concern parlors settled or do shyness address
Extremely we promotion remainder
$76
Ham her demands removal brought minuter raising invited gay
Contented consisted continual
$90
Forth child dried in in aware do
Extremely we promotion remainder
$76
Ham her demands removal brought minuter raising invited gay
Point his truth put style
$70
Elegance exercise as laughing proposal mistaken
Piqued our sister shy nature almost
$62
Be concern parlors settled or do shyness address

You can call our front desk at 1 820 34 0391 Mon – Fri 9am – 8pm, email us at support@curlythemes.com or fill the Contact Form

Chat With Us
Viber/WhatsApp
WhatsApp
Viber