fbpx

Дигитална рентгенграфија

При вообичаен преглед на усната празнина можеме да го видиме само видливиот дел од забот, т.е. неговата коронка. Но, за да можеме да извршиме темелен преглед на забните и забнопотпорните ткива, потребно ни е да погледнеме и „подлабоко“ и скриените анатомски структури да ги направиме видливи и достапни за преглед.

За оваа цел во ЕТЕРНАдент користиме дигитален Siemens рентген, со кој ги штитиме нашите пациенти од прекумерно зрачење, додека ние добиваме снимки со многу висока резолуција, која ни овозможува многу прецизна дијагностика.


IMPLANTS


GUM


ROOTS


X-RAY


WHITENING


PREVENTION


CARIES


iDOCTOR

Lorem ipsum Lorem ipsum

На рендген (Ртг) снимката можеме забниот корен, но и други важни структури кои се наоѓаат околу самиот корен (коска, сврзни влакна, коскени канали) кои не се видливи со голо око. Во секое од овие ткива може да започне патолошки процес (најчесто инфекција), кој можеме да го детектираме само со помош на рендген.

Рендгенот ни помага и да откриеме почетни кариозни процеси меѓу забите, кои не можат да се видат со стандарден преглед, со што ни се овозможува да ги санираме навремено, без болка и да не дозволиме да напреднат во длабочина. Високите стандарди за превенција препорачуваат рентгенска контрола на сите заби еднаш на 2 години.

Статистичките податоци за здравствената состојба на забите во западните земји покажуваат дека превентивните прегледи со Ртг контрола и редовни чистења во голема мерка придонесуваат за намалување на кариес индексот. Дигиталниот Siemens рентген апарат ни овозможува рана детекција на кариес и пародонтопатија, а со тоа и навремен третман и подобра прогноза за забите.

Цени

Extremely we promotion remainder
од $76
Ham her demands removal brought minuter raising invited gay
Contented consisted continual
$90
Forth child dried in in aware do
Piqued our sister shy nature almost
$62
Be concern parlors settled or do shyness address
Point his truth put style
$70
Elegance exercise as laughing proposal mistaken
Point his truth put style
$70
Elegance exercise as laughing proposal mistaken
Contented consisted continual
$90
Forth child dried in in aware do
Piqued our sister shy nature almost
$62
Be concern parlors settled or do shyness address
Extremely we promotion remainder
$76
Ham her demands removal brought minuter raising invited gay
Contented consisted continual
$90
Forth child dried in in aware do
Extremely we promotion remainder
$76
Ham her demands removal brought minuter raising invited gay
Point his truth put style
$70
Elegance exercise as laughing proposal mistaken
Piqued our sister shy nature almost
$62
Be concern parlors settled or do shyness address

You can call our front desk at 1 820 34 0391 Mon – Fri 9am – 8pm, email us at support@curlythemes.com or fill the Contact Form

Chat With Us
Viber/WhatsApp
WhatsApp
Viber