fbpx

ПАРОДОНТАЛНО ОДРЖУВАЊЕ НА ПАЦИЕНТИ СО ДЕНТАЛНИ ИМПЛАНТИ

ПАРОДОНТАЛНО ОДРЖУВАЊЕ НА ПАЦИЕНТИ СО ДЕНТАЛНИ ИМПЛАНТИ

ЗДРУЖЕНИЕ НА СТОМАТОЛОЗИ ЕТЕРНИТАС

при ДДДММ објавува

КУРС СО ДЕМОНСТРАЦИЈА НА ВЕШТИНИ

8 октомври 2022

ПАРОДОНТАЛНО ОДРЖУВАЊЕ НА ПАЦИЕНТИ СО ДЕНТАЛНИ ИМПЛАНТИ

наменет за доктори по дентална медицина

Курсот ќе опфати демонстрација и едукација за стекнување на следниве вештини:

  1. Современи класификации и протоколи за индивидуализирана, систематска и континуирана терапија на одржување на периимплантните ткива
  2. Фактори кои влијаат на ефикасноста на традиционалната терапија за пери-имплантната болест
  3. Нови модалитети во терапијата на периимплантите – биофилм терапија (GBT) и ласери.

Демонстрација на модел – типодонти за ласерски потпомогната терапија на пери-имплантитис.

Индивидуална работа.

ПРЕДАВАЧ: Assoc. Prof. Dr Georgi Tomov, DDS, MSc, PhD

Head of Periodontology Department,

Faculty of Dental Medicine,Medical University – Plovdiv

Проф. д-р Ана Миновска, ПЗУ ЕТЕРНАдент, Скопје

Демонстратор: д-р Ивана Кежаровска

Место: ПЗУ ЕТЕРНАдент

Ул. Орце Николов бр.190-1/1 Скопје

Курсот е акредитиран со 9 бода од Стоматолошката комора на Македонија.

Бројот е ограничен на 10 учесници.

Пријавување на eternitas@eternadent.com.mk најдоцна до 6 октомври 2022 година.

Котизација 9.000 денари.

Жиро сметка 280-1191032985-95 Силк роуд банка

0 comments on “ПАРОДОНТАЛНО ОДРЖУВАЊЕ НА ПАЦИЕНТИ СО ДЕНТАЛНИ ИМПЛАНТИ

Comments are closed.

Chat With Us
Viber/WhatsApp
WhatsApp
Viber