fbpx

Др. Бојан Велкоски

Доктор по дентална медицина и специјализант по болести на уста и пародонт.

Шест месечен престој во Соединетите американски држави во приватна стоматолошка клиника со следење на програма на голем број едукативни курсеви од областа на естетската стоматологија, CEREC техннологија и ендодонција. Клиничка пракса во областа на општа стоматологија, естетска стоматологија и протетика. Активно учество во голем број на меѓународни конгреси и други едукативни настани од областа на стоматологијата. Активно се служи со англискиот, српскиот и хрватскиот јазик.

bvelkoski@eternadent.com.mk

0 comments on “Др. Бојан Велкоски

Comments are closed.

Chat With Us
Viber/WhatsApp
WhatsApp
Viber